Farmakoloogia ja ravimite manustamise praktikapäevik

Kuva sairaanhoitajasta

Farmakoloogia ja ravimite manustamise praktikapäevik on ravimite manustamise õppevahend rakenduskõrgkoolide üliõpilastele, see kinnistab üliõpilaste pädevuse omandamist. Selle aluseks on kõrgharidustasemele vastavad ravimite manustamise pädevusnõuded tervishoiusektoris. Farmakoloogia ja ravimite manustamise praktikapäevik töötati välja Turu rakenduskõrgkoolis koostöös teiste Soome rakenduskõrgkoolidega.

Farmakoloogia ja ravimite manustamise praktikapäevik aitab mõista nõuetekohast farmakoteraapia pädevust

  • üliõpilastel
  • õppejõududel
  • juhendajatel tervishoiusektoris

Farmakoloogia ja ravimite manustamise praktikapäevik toetab farmakoloogia ja ravimite manustamise õppimise planeerimist, rakendamist ja hindamist. Üliõpilased vastutavad eelkõige praktikapäeviku sissekannete tegemise eest, aga õppejõud ja kliinilise praktika juhendajad dokumenteerivad eesmärkide saavutamise farmakoteraapia pädevuse osas.

Farmakoloogia ja ravimite manustamise praktikapäevikut kasutavad üliõpilased, kes on immatrikuleeritud kõrgkoolidesse, millel on juurdepääs süsteemile. Süsteemi haldab Turu rakenduskõrgkool.

Logo tartu logo latvijas universitates logo kauno kolegija logo erasmus logo