TIEDOTUS: Huoltokatko 4.3.2021 kello 15-18
Palvelu siirretään uudelle palvelimelle, ja järjestelmä ei ole käytettävissä tällä välillä.

NOTICE: Medication Passport will be under maintenance on 4.3.2021 15-18 GMT+2
The service will be moved to a new server and will not be available during this time.

Lääkehoitopassi

Kuva sairaanhoitajasta

Lääkehoitopassin tarkoitus on tukea ammattikorkeakoulujen terveysalan opiskelijoiden lääkehoidon oppimista ja varmentaa osaamisen kehittymistä. Sen lähtökohtana ovat tutkintokohtaiset lääkehoito-osaamisen kuvaukset terveysalalla. Lääkehoitopassi on kehitetty Turun ammattikorkeakoulussa yhteistyössä muiden suomalaisten ammattikorkeakoulujen kanssa.

Lääkehoitopassi tekee vaadittavan lääkehoito-osaamisen näkyväksi

  • opiskelijalle itselleen
  • opettajille ja
  • terveyspalvelujärjestelmässä työskenteleville ohjaajille.

Lääkehoitopassi tukee lääkehoidon opintojen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia. Opiskelija vastaa pääasiassa itse lääkehoitopassinsa kirjauksista. Ammattikorkeakoulun opettajat ja harjoittelupaikkojen ohjaajat taas kirjaavat lääkehoito-osaamisen tavoitteiden saavuttamisen.

Lääkehoitopassia käyttävät rekisteröidyt opiskelijat ammattikorkeakouluissa, jotka ovat hankkineet passin käyttöoikeuden. Lääkehoitopassin ylläpidosta vastaa Turun ammattikorkeakoulu.

Logo